Stappenplan aanmelding beschermingsbewind

Op het moment dat beschermingsbewind voor u noodzakelijk is, dan kunt u contact opnemen met Folant Bewind  voor een eerste kennismaking:

Eerste gesprek

Voor een aanmelding neemt u of uw begeleider eerst telefonisch contact met ons op. U kunt ook het contactformulier op de website raadplegen, waarna wij contact met u opnemen. Bij het eerste gesprek wordt de wens of de noodzaak van beschermingsbewind in kaart gebracht. Mocht hieruit blijken dat het inderdaad noodzakelijk is, dan kunnen wij daar wat in betekenen voor u. Wij plannen op korte termijn een intakegesprek met u. Wij leggen u dan uit wat een bewind inhoudt, wat u kunt verwachten van ons en wat wij van u verwachten. Samenwerken is belangrijk in deze situatie. Tijdens het gesprek wordt het aanvraagformulier ingevuld en geven wij u een lijst mee waarop gegevens staan die u bij ons moet inleveren. 

Vervolgens stellen wij voor u het verzoekschrift en de benodigde gegevens op voor het aanvragen van het bewind bij de Kantonrechter. De stukken sturen wij naar u op, of we plannen een afspraak om alles te ondertekenen.

Dan is het wachten totdat de zitting bij de kantonrechter plaatsvindt. Bij de zitting moeten u en de bewindvoerder aanwezig zijn.

Uitspraak bewind

Op het moment dat het bewind is uitgesproken, ontvangt u een beschikking van de kantonrechter. Wij gaan aan de slag om uw financiele administratie te nemen. Er wordt met u gekeken van wie u huurt, wie uw zorgverzekeraar is en alle andere vaste lasten en eventuele abonnementen worden samen met u doorgenomen en in kaart gebracht.

Instanties aanschrijven

Als het kantongerecht de beschikking heeft afgegeven en Folant Bewind is uw beschermingsbewindvoerder, dan kunnen wij alle betrokken instanties aanschrijven. Wij verzoeken dan de instanties om in het vervolg alle correspondentie naar Folant Bewind te sturen. Wij kunnen alles in kaart brengen en u krijgt meer rust.

Vervolgafspraak

Zodra uw financiële situatie bij ons bekend is, plannen we een afspraak met u om dit samen met u door te spreken en het eerste verslag (Boedelbeschrijving) voor de Kantonrechter samen te ondertekenen.

Folant Beschermingsbewind is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 11:00 uur op telefoonnummer 0182-796544

Folant beschermingsbewindstaat onder controle van de rechtbank. Elke bewindvoerder, zo ook Folant, wordt gescreend en moet continu verantwoording afleggen aan de rechtbank. Hierdoor bent u verzekerd van een betrouwbaar kantoor.