De bewindvoerder

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Wat zijn nu de meest voorkomende werkzaamheden van een bewindvoerder?

Werkzaamheden van een bewindvoerder

 • Het aanvragen van het bewind.
 • Het regelen van de persoonlijke financiële huishouding van de cliënt.
 • Inkomensreparatie.
 • Ervoor zorgen dat de vaste lasten, zoals huur en energiekosten, betaald worden.
 • Contacten onderhouden met instellingen.
 • Aanvragen van uitkeringen, bijstand en diverse toeslagen (zoals voor de huur en de zorg).
 • Bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen.
 • Eenvoudige belastingaangifte box 1 verzorgen.
 • Betalingsregelingen treffen bij een beheersbare schuldenlast.
 • Aanvragen van schuldhulpverlening bij regelbare problematische schulden, de voorbereidende werkzaamheden.
 • Vragen beantwoorden tijdens telefonisch spreekuur.
 • Ieder jaar rekening en verantwoording afleggen bij de kantonrechter.
 • Leefgeld per maand of per week overmaken.

Er zijn ook extra werkzaamheden die de bewindvoerder kan uitvoeren.  Dit is afhankelijk van de situatie en mogelijkheden.

Folant Beschermingsbewind is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 11:00 uur op telefoonnummer 0182-796544

Folant beschermingsbewind staat onder controle van de rechtbank. Elke bewindvoerder, zo ook Folant, wordt gescreend en moet continu verantwoording afleggen aan de rechtbank. Hierdoor bent u verzekerd van een betrouwbaar kantoor.