De tarieven voor beschermingsbewind zijn vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters). Folant Bewind hanteert deze tarieven.  

Het kan zijn dat er onvoldoende inkomen is om de maandelijkse vergoeding te voldoen. Mocht dat zo zijn, dan vragen wij namens u bijzondere bijstand aan, zodat de kosten voor bewindvoering gedekt kunnen worden.

Hieronder vindt u de tarieven van de reguliere werkzaamheden, voor de ontruiming van de woning en de werkzaamheden voor het beëindigen van het bewind.

De tarieven van de bewindvoerder zijn inclusief btw en volgens de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van de overheid.

Bij een inkomen op minimum niveau vraagt de bewindvoerder bijzondere bijstand aan bij uw gemeente voor de kosten. 

Kosten bewindvoering 2023

Folant Beschermingsbewind is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 11:00 uur op telefoonnummer 0182-796544

Folant beschermingsbewindstaat onder controle van de rechtbank. Elke bewindvoerder, zo ook Folant, wordt gescreend en moet continu verantwoording afleggen aan de rechtbank. Hierdoor bent u verzekerd van een betrouwbaar kantoor.

Maandtarief € 125,53
Eenmalige intake € 709,06
Ontruiming of verhuizing € 442,86
Eindafrekening & verantwoording € 266,20
Partnertoeslag 20% van het maandtarief
Schuldenbewind € 162,44
Eenmalige intake € 709,06
Ontruiming of verhuizing € 442,86
Eindafrekening & verantwoording € 266,20
Partnertoeslag 20% van het maandtarief