Beschermingsbewind

Mensen die om lichamelijke en/of psychische redenen tijdelijk of blijvend niet meer in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen, kunnen een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter voor  beschermingsbewind. De kantonrechter kan een bewindvoerder aanstellen ter bescherming van de financiële belangen.  Aan de hand van het verzoekschrift, bijbehorende stukken en eventuele zitting, besluit de kantonrechter of de betrokkene niet meer zelf in staat is om zijn of haar eigen financiële belangen te behartigen. Wanneer er een bewindvoerder aan wordt gesteld,  wordt het beheer van de financiën uit handen genomen. Dit wil zeggen dat het inkomen , of een deel van het vermogen, onder bewind wordt gesteld. Als het vermogen van iemand onder bewind staat, dan noemen we deze persoon ook wel de onder bewind gestelde.

Nieuwe grond voor beschermingsbewind

Vanaf 1 januari 2014 is er in de wet het een en ander gewijzigd. Lichamelijke of psychische redenen, maar ook verkwisting of het hebben van problematische schulden, vormen nu samen een grond voor het beschermingsbewind. Daarbij geldt ook dat een bewind dat is ingesteld vanwege verkwisting of door het hebben van problematische schulden, wordt vastgelegd in een openbaar register (Curatele en bewindregister).

Schulden

Wanneer iemand onder bewind is gesteld en schulden heeft, treft Folant Bewind indien mogelijk betalingsregelingen namens de onder bewind gestelde. 

Mocht het zo zijn dat er sprake is van problematische schulden, dan kan een schuldhulpverlenende instantie in worden ingeschakeld. Folant Bewind begeleidt u dan naar de schuldhulpverlening. Vervolgens worden de financiën gestabiliseerd en wordt ook de schuldenlast geïnventariseerd. Folant Bewind  verzorgt de administratieve zaken voor een aanmelding bij schuldhulpverlening.

Indien een aanmelding bij schuldhulpverlening niet mogelijk is, dan richt het beschermingsbewind bij Folant Bewind zich op het stabiliseren van uw financiële situatie en het voorkomen van nieuwe schulden.

Folant Beschermingsbewind is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 11:00 uur op telefoonnummer 0182-796544

Folant beschermingsbewind staat onder controle van de rechtbank. Elke bewindvoerder, zo ook Folant, wordt gescreend en moet continu verantwoording afleggen aan de rechtbank. Hierdoor bent u verzekerd van een betrouwbaar kantoor.